بــِسْمِ اللهِ الرَحمـنِ الرَحــيم

نشريه مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز به انتشار نتايج تحقيقات اعضاء هيأت علمی و پژوهشگران مهندسی عمران مبادرت می‏نماید. از کليه پژوهشگرانی که برای اين نشريه مقاله تهيه می‏کنند درخواست می‏شود که در نگارش و ارسال مقاله‏ ها به «راهنمای نگارش مقاله» که در وب سایت مجله به آدرس www.ceej.ir قرار داده شده است، توجه فرمايند. فقط مقاله ‏هايی جهت انتشار در نشريه مهندسي عمران و محيط زيست مورد بررسی قرار مي‏گيرند که قبلاً در مجلات ديگري به چاپ نرسيده باشند. مقالات می ‏بایست از طريق وب سايت نشريه ارسال گـردد و در مواقع ضروري با ايميل نشريه به آدرس   این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن ابتدا باید جاوا اسکریپت را فعال کنید.  تماس گرفته شود.
اهداف نشريه:

انتقال دستاوردها و يافته‏ های دانش بشری به‏شکل «نوشته‏ ها» از فردی به افرادی و از مکانی به ديگر نقاط جهان، در طول دوران تاريخ علوم، دارای اهميت بوده و يکی از دقیق ترين و مؤثرترين روش‏های پيشرفت جامعه‏ ها است. در اين رابطه، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبريز برای پی‏گيری هدف ‏های زير انتشار می‏ يابد:

- ارتقاء هرچه بيشتر سطح علمی و فنی متخصصان جامعه

- گسترش هرچه فراگيرتر مرزهای دانش بشری

- به وجود آوردن امکان ارتباط بين مراکز علمی و پژوهشی و همچنين مراکز صنعتی و تحقيقاتی منطقه‏ ای

- انتشار و انتقال يافته‏ های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ويژه يافته‏ های اساتيد، دانشجويان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا و نيز دستاوردهای متخصصان صنايع گوناگون، و بالاخره

- کمک مؤثر در حل مسايل فنی و علمی صنايع و مراکز پژوهشی منطقه ای و کشوری

در اين راستا از کليه پژوهشگران، متفکران و مبتکرين درون مرزی و برون مرزی دعوت می‏ شود که برای تحقق و به ثمر رسيدن هدف ‏هـای ياد شده، مقاله های پژوهشی خود را در گرايش اين مجله به‏ دفتر مجلة مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تبريز ارسال دارند.

مقاله‏ های رسيده با توجه به معيارهايی چون کيفيت، چگونگی تجزيه و تحليل، نحوه اظهار نظر، نتايج به دست آمده و نيز با در نظر گرفتن جنبه‏ های نوآوری، کاربردی، گستردگی و فراگيری آنها، پس از داوری در هيأت تحريريه مطرح و در مورد قبول يا رد آن تصميم‏گيری خواهد شد.

مسئوليت نتايج علمی و فنی نوشته به عهده نويسنده مقاله خواهد بود.


هيئت تحريريه نشريه